Д-р Румяна Андонова к.м.н.
тел.: 02/ 9154 206

Образование:
1973-1978 г. – 114-та Английска езикова гимназия в гр.София
1978-1979 г. – Медицинска академия, гр. София, специалност медицина
1979-1984 г. – І Московски медицински институт, специалност медицина
1984-1987 г. – Окръжна болница в гр. Перник, ОАРИЛ – анестезиолог-реаниматор
1987-1988 г. – НИСМ „Пирогов” – Централен операционен блок, анестезиолог
1988 г. 1.VІ – придобита специалност по Анестезиология и реанимация в Медицинска академия, гр. София
1988 - 1991 г. след конкурс за редовна аспирантура по анестезиология и реанимация, обявен в ДВ, редовен аспирант в І Московски медицински институт
1992-1994 г. – НИСМ „Пирогов”, Отделение по спешна ендоскопия и образна диагностика - бронхоскопист
1994-2005 г. – НИСМ „Пирогов”, Секция по детска хирургия, Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение, от 2000 г. – н.с. І ст.
Квалификационни курсове с дипломи или сертификати:
1995 г. – Европейски курс по детска анестезиология в гр. Брюксел, Белгия
1999-2002 г. Европейската фондация за следдипломно обучение по анестезиология към F.E.E.A., проведено в гр.София, 6 нива
2001 г. – Здравен мениджмънт към Медицинския университет гр. София
2004 г. – Европейско училище по трансфузионна медицина в гр. Рига, Латвия
2005 г. – Международен форум по болката в гр. София
Десетки участия в наши и международни симпозиуми, конференции и конгреси по въпросите на анестезиологията и интензивното лечение, провеждани по системата за продължаваща следдипломна квалификация
Членство:
от 1984 г. - член на Българското научно дружество по анестезиология и реанимация
от 2002 г. – член на Българската асоциация за напредък в трансфузионните алтернативи (ВААТА), участие в Експертните срещи, организирани от нея в гр.София;
от 2005 г. член на Управителния съвет на ВААТА
от 2004 г. член на Световната мрежова организация за напредък в трансфузионните алтернативи (NATA), участие в годишните им срещи през 2004 г. и 2005 г. в гр. Атина, Гърция и в гр. Прага, Чехия
от 2005 г. – член на Българската асоциация по болката
Семейно положение: омъжена, с две деца

 
 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com