Д-р Георги Балканджиев
тел.: 02/ 9154 505

Образование: МА гр.СОФИЯ – 1989 г.
Специалност: обща хирургия –- 1995 г., детска хирургия – 2000 г.
Месторабота и заемана длъжност: МБАЛСМ „Н. И. Пирогов” - ЕАД
СЕКЦИЯ ПО ДЕТСКА ХИРУРГИЯ – I ва Детска хирургична клиника -ординатор
Научни интереси: спешни коремни състояния, детски травматизъм

 
 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com