Д-р Михаил Димитров
тел.: 02/ 9154 505

През 2000 г. завършва МУ – София
Месторабота и заемана длъжност: МБАЛСМ „Н. И. Пирогов” – ЕАД
СЕКЦИЯ ПО ДЕТСКА ХИРУРГИЯ – Първа детска хирургична клиника
Научни интереси: Тактика и лечение на следоперативни усложнения

 
 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com