Д-р Петрана Дойнова
тел.: 02/ 9154 505

През 1981 г. завършила I-ви Московски Медицински Институт „Сеченов”.
Специалности: обща хирургия, детска хирургия
Специализации:
• Катедра по хирургия II ри МОЛГМИ, Г.Москва – 1986 г.
• Курс по педиатрична травма от екип на Children”s Hospital of Philadelphia – 1992 г.
• Тримесечна специализация в Children’s Medical Center Washington D.C. - 1993 г.
• International Guest Scholarship of the American College of Surgeons – 1995 г.
• Курс по лапароскопска холецистектомия в Endo-Surgery Institute, Cincinnati,
Ohio – 1995 г.
• Курс по видео-асистирана торакоскопия в Endo-Surgery Institute, Cincinnati, Ohio – 1995 г.
• Курс по хирургично лечение на ано-ректалните малформации от проф. Pena, Schneider’s Hospital, Long Island, N.Y.
• Курс по лапароскопска хирургия, УМБАЛ „Царица Йона”
Месторабота и заемана длъжност: МБАЛСМ „Н. И. Пирогов” – ЕАД
Научен сътрудник 1-ва ст. към І-ва Детска хирургична клиника
Секретар на Българско хирургическо дружество.
Секретар на Научно дружество по детска хирургия.
Членство в научни организации и дружества: БХД, НДДХ, WOFAPS, EUPSA,
ACS – International Guest Scholar
Научни интереси: мини-инвазивна хирургия

 
 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com