Д-р Росен Дребов
тел.: 02/ 9154 553

През 1979 г. завършва ВМИ гр. София. Взема специалност по обща хирургия през 1987 г., а по детска хирургия през 1991 г. Специализирал е в Полша – Детска онкологична болница - Варшава, САЩ – Детска болница - Филаделфия и Япония – Национална детска болница. Има над 70 участия в конференции, публикации и монографии. Автор е на едно изобретение.
Месторабота и заемана длъжност: МБАЛСМ „Н. И. Пирогов” – ЕАД
СЕКЦИЯ ПО ДЕТСКА ХИРУРГИЯ – научен сътрудник І – ва степен.
Научни интереси: Вътрегръдни тумори в детската възраст.
 
 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com