Д-р Костадин Думанов
тел.: 02/ 9154 505

Дата на раждане: 06.07.1961 г.
Образование: През 1987 г. ВМИ София
Специалности: обща хирургия – 1993 г. , детска хирургия – 1998 г.
Специализации:
- лапароскопска хирургия – 2005 г
Месторабота и заемана длъжност:
І-ва Детска хирургична клиника – Научен сътрудник І-ва ст.
Научни интереси: мини-инвазивна хирургия

 
 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com