Доц. д-р Надежда Гаврилова
тел.: 02/ 9154 280

Ст.н.с. ІІ ст., ДМ
Образование:
1967-1972 г. – Английска езикова гимназия.
1972-1979 г. – Медицинска Академия – гр. София, специалност медицина.
1979-1984 г. – Научен сътрудник по имунология и микробиология.
1984 г. след конкурс за научно-изследователска работа е назначена в Клиника по Анестезиология и интензивно лечение, Пирогов.
1988 г. – научно-образователна степен доктор по медицина в областта на Анестезиологията и интензивно лечение.
1988 г. – научен сътрудник в Катедра по Анестезиология и интензивно лечение.
1990 г. – придобита специалност по Анестезиология и интензивно лечение.
1997 г. – доцент по Анестезиология и интензивно лечение.
1997 г. – 2002 г. завеждащ Клиника по Анестезиология и интензивно лечение към Секция по детска хирургия в НИСМП “Н. И. Пирогов”.
От 1999 г. – национален консултант по Анестезиология и интензивно лечение.
2002-2004 г. – завеждащ Клиника по Анестезиология в Болница по неврохирургия в Дубай.
От 08. 2004 г. – завеждащ клиника Анестезиология и интензивно лечение към Секция по детска хирургия в МБАЛСМ “Н. И. Пирогов”.
Квалификационни курсове:
1989 г. – двумесечен курс по Обща анестезиология към Университетска болница “Grosshadern”, Мюнхен, 1990 г. – едномесечен курс по Ресусцитация в детската възраст към Педиатрична болница във Филаделфия1992 г. – двуседмичен курс по спешна медицина в Лювен, Белгия, 1998 г. – участие в VІ-я световен конгрес по детска анестезиология и интензивно лечение в Париж, Франция.
1999 г. – участие в Годишната среща на Европейското дружество по анестезиология в Амстердам, Холандия.
2002 г. – участие в Годишната среща на Европейското дружество по анестезиология в Ница, Франция.
Членува в:
От 1984 г. – член на Българското научно дружество по анестезиология и интензивно лечение.
От 1999 г. – член на Европейското дружество по анестезиология и интензивно лечение.

 
 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com