Д-р Ваня Кисимова
тел.: 02/ 9154 206

Образование: Висше- МА София- 1983 г.
Специалност: Анестезиология и реанимация – 1994 г.
Специализации: Детска анестезиология и реанимация – 1996 г.
Длъжност и месторабота: От 1988 г – Клиника по детска анестезиология и реанимация, Секция по детска хирургия, МБАЛСМ „Н. И. Пирогов” – София

 
 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com