Д-р Петър Костов
тел.: 02/ 9154 505

Образование: МА-гр. София – 2003 г.
Месторабота и заемана длъжност:
МБАЛСМ „Н. И. Пирогов” – ЕАД.
Секция по детска хирургия I –ва Детска хирургична клиника-ординатор
Научен сътрудник III степен по Детска хирургия – 2005 г.
Научни интереси: хирургия на новороденото и кърмачето

 
 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com