Д-р Виктор Несторов
тел.: 02/ 9154 401

Основното и средно образование получих в 7 СОУ гр. София.
Висшето медицинско образование завърших през 1993 г. във ВМИ - гр.София.
По време на следването работих като санитар от 1.10.1988 г. в отделението по Детска реанимация в продължение на 5 г. и 4 мес.
Трудовият ми път като лекар започна на 25.02.1994 г. към Клиника по Детска анестезиология и реанимация с Операционен блок, където и в момента работя в продължение на 11 г.и 1 мес.
Придобита специалност по Анестезиология и интезивно лечение от 01.06.1998 г.
От 07.04. до 11.04.2003 г.завършен курс за следдипломна квалификация по „Съвременни проблеми при лечение с кръвни продукти в трансфузионната практика”.
Имам интерес към внедряването на новите мониторни и анестезиологични техники в клиниката.
Член съм на Б.А.А.Т.А..
Специален интерес имам към регионалната анестезия и лечението на постоперативната и хронична болка.

 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com