Доц. д-р Минко Панов
тел.: 02/ 9154 552

Завършил медицина през 1967 г. Призната специалност по обща хирургия – 1975 г., по детска хирургия – 1977 г. Доктор на медицинските науки от 1986 г, доцент по детска хирургия от 1987 г. Специализирал в Москва, Полша, Унгария, САЩ. Участвал в написването на 6 учебни ръководства и монографии по одетска хирургия, 37 публикации в периодичния печат, 70 участия в симпозиуми, конференции и конгреси, от тях 12 в чужбина. Стаж по детска хирургия – 35 г., от тях 31 г. в Клиниките по детска хирургия на МБАЛСМ „Н. И. Пирогов”. Дългогодишен ръководител на ІІ-ра детска хирургическа клиника и Отделението на неонатална хирургия. В момента Началник отделение по детска гръдна хирургия.
Национален консултант по хирургия на новороденото и деца на възраст до до 3 г.


 
 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com