Д-р Теодор Пенушлиев
тел.: 02/ 9154 490

Роден през 1947 г. Завършва МА – София през 1972 г. Призната специалност по обща хирургия – 1978 г., специалност по детска хирургия – 1981 г. От 1977г. работи като детски хирург във Втора детска хирургична клиника. Главен асистент към МА и Н.С.- първа степен към Пирогов от 2000 год. Началник на отделение по неонатална хирургия от 1991 до 1993 г. От 2004 г. – отново началник на отделение по неонатална хирургия – Пирогов. Има над 80 публикации в български и световни научни медицински списания. Работи в областта на вродените малформации в ранната възраст, тумори в ранната възраст и остри гнойни заболявания. Специализирал неонатална хирургия в гр. Берлин – 1991 г.
 
 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com