Д-р Христо Пседерски
тел.: 02/ 9154 255

Роден на 30.04.1959 г. Завършил М.А. гр.София през 1985 г. Призната специалност Детски болести от 01.01.1990 г. Призната специалност Анестезиология и интензивно лечение от 01.01.1994 г. През 2003 г. курс за професионална квалификация по „Здравен мениджмънт" – 200 ч.

 
 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com