Д-р Христо Шивачев
тел.: 02/ 9154 553

Роден 1969 г. Завършва МУ София през 1995 г.
От 1997 г. работи в Отделение по детска гръдна хирургия, МБАЛС „ Н. И. Пирогов”.
Специалност по обща хирургия – 2004 г.
Специализации: Видео-асистирана торакоскопска хирургия – 2002 г.
Лапароскопска хирургия – 2004 г.
 
 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com