Д-р Диана Стоянова
тел.: 02/ 9154 505

През 1990 г. завършва ВМИ гр. Стара Загора
Месторабота и заемана длъжност: МБАЛСМ „Н. И. Пирогов” – ЕАД
СЕКЦИЯ ПО ДЕТСКА ХИРУРГИЯ
Детско коремно отделение, детски хирург, н. с. – ІІІ ст.
Научни интереси: жлъчно-чернодробна хирургия

 
 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com