Д-р Стефан Стоилов
тел.: 02/ 9154 451

Дата на раждане:
31.05.1956 г.
Образование:
Завършва ВМИ – София през 1983 г.
Специалност: Обща хирургия – 1990 г.
Детска хирургия –2000 г.
Специализации: Лапароскопска хирургия.2004 г.
Длъжност и месторабота:
Началник Детско коремно отделение към І-ва Детска хирургична клиника
МБАЛСМ „Н. И. Пирогов” – София
Научни интереси:
Колоректална и миниинвазивна хирургия.

 
 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com