Д-р Румен Танев
шеф екип

тел.: 02/ 9154 505

Образование: МА гр. СОФИЯ – 1986 г.
Специалност:
обща хирургия – 1991 г.
детска хирургия – 2000 г.
Месторабота и заемана длъжност:
Детско коремно отделение
Началник спешно коремно отделение – шеф- екип
Научни интереси: Хирургично лечение на травми на коремни органи

 
 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com