Доц. д-р Георги Трифонов
тел.: 02/ 9154 476

Роден на 16.10.1944 г. Завършва висшето си образование 1969 г.
От 1970 г.до 1974 г. работи в ХО гр.Перник. От 1974 г. работи в Детско коремно отделение, Секция по детска хирургия към МБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.
Специалност по обща хирургия взима през 1975 г, а по детска хирургия през 1978 г. Кандидат на науките от 1986 г. Специализира във водещи клиники в Москва и Ленинград през 1981 г.
Завеждащ отделение от 1991 г.до 2004 г. Старши научен сътрудник втора степен от 1991 г. Специализация по детска хирургия в Филаделфия – 1994 г.
От месец Юли 2004 г. е Завеждащ Втора детска хирургична клиника.

 
 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com