Завеждащ Отделение по гръдна хирургия
 
 
Доц. д-р Минко Панов
тел.: 02/ 9154 552
 

Екип
тел.: 02/ 9154 553

   
 
   
Д-р Светослав Генов   Д-р Росен Дребов
шеф екип   научен сътрудник
   
 
   
Д-р Ивелин Йотов   Д-р Христо Шивачев
научен сътрудник    

Сестринска стая тел.: 02/ 9154 447

 
 
 
 
 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com