Завеждащ Отделение по неонатална хирургия
 
 
Д-р Теодор Пенушлиев
тел.: 02/ 9154 490
 

Екип
тел.: 02/ 9154 278

   
 
   
Д-р Николай Патоков   Д-р Цвятко Георгиев
шеф екип   научен сътрудник
   
 
   
Д-р Красимир Житянов   Д-р Георги Каров
     
   
 
   
Д-р Теодора Боева   Д-р Антоанета Докова
педиатър   педиатър

Сестринска стая тел.: 02/ 9154 250

 

 
 
 
 
 
 
 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com