ПЪРВА ГОДИШНА СРЕЩА НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ГРЪДНА,
СЪРДЕЧНА И СЪДОВА ХИРУРГИЯ
 
26 – 28 май 2005 г.
Ваканционен клуб РИВИЕРА
За информация: www.cic-pco.com
   
Х-ти ЮБИЛЕЕН КОНГРЕС ПО ПЕДИАТРИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
 
2 – 5 юни 2005 г.
Национален дворец на културата, София
За инфопмация: www.cic-pco.com
   
EUROPEAN CONFERENCE OF PEDIATRIC SURGERY AND ORTHOPEDICS-
NEUROSURGERY
 
9 – 11 of June 2005
Craiova, Romania
www.umfcv.ro
   
VII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
 
29.09 – 02.10.2005 г.
Велико Търново
Адрес за кореспонденция: г-жа К. Христова kail_medfac@abv.bg
   
ПЪРВИ БЪЛГАРО-ФРЕНСКИ СИМПОЗИУМ ПО ЖЛЪЧНО-ЧЕРНОДРОБНА
ХИРУРГИЯ
 
10 – 12 ноември 2005 г.
София, Военно-медицинска академия
Адрес за кореспонденция: доц.Никола Владов vladovkoko@abv.bg
   

 

 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com