Завеждащ Коремно отделение
 
 
Д-р Стефан Стоилов
тел.: 02/ 9154 451
 

Екип
тел.: 02/ 9154 505

   
 
   
Д-р Румен Танев   Д-р Васил Коцев
шеф екип   шеф екип
   
 
   
Д-р Костадин Думанов   Д-р Петрана Дойнова
научен сътрудник   научен сътрудник
   
 
   
Д-р Диана Стоянова   Д-р Николай Колев
научен сътрудник    
   
 
   
Д-р Петър Костов   Д-р Михаил Димитров
научен сътрудник   научен сътрудник
   
 
   
Д-р Татяна Мишева   Д-р Вълчин Гаров
педиатър    
   
 
   
Д-р Георги Балканджиев   Д-р Красимир Тодоров
     
Сестринска стая тел.: 02/ 9154 276
 
 
 
 
 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com