ДАРЕНА беше дарена с живот!

Дарена постъпи в детска реанимация на „Пирогов” с тежка инфекция на белия дроб.
Въпреки две малки хирургични манипулации, състоянието й бързо се влошаваше. Беше открита и причината – един опасен микроб, който в САЩ предизвиква малки епидемии и често смъртни случаи. В лечението бяха мобилизирани най-добрите специалисти от различни области. В момент на временно подобрение беше направен скенер и хирурзите решиха, че само операция може да спаси детето. Оперира доцент Бранков, който установи тежки поражения по целия ляв бял дроб на детето. Наложи се той да бъде отстранен. Въпреки че остана само с един бял дроб, Дарена бързо се съвзе. Физиотерапията на леля Здравка и грижите на д-р Богданова възстановиха силите й. След 20 дни люшкане между земята и небето, сега Дарена лекува в къщи майка си и Зайчо, и иска да стане Докторка..

   
     
 
     
 
     
 
 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com