Оптимистична новина
Ремонт в клиниката по детска хирургия

В началото на тази есен започна дългоочакваният ремонт на сградата на болницата „Пирогов” – смяна на старата дървена и алуминиева дограма с модерни профилни дограми. По приблизителни данни това е част от мащабната програма за ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ на Европейската общност, която се провежда от Министерството на икономиката и енергетиката на Република България.

Казано с най-кратки думи, за болницата „Пирогов” тази програмата се изразява в подмяна на остарялата дограма с цел да се постигне максимално енергийна икономичност - тоест намаляване разходите за отопление и изолация на болничните помещения от замърсената външна среда. И за по-красива фасада!
Пак по приблизителни данни обявеният за тази цел от Министреството на енергетиката конкурс за подмяна на болничната дограма е спечелена от фирма БРУНАТА с представител г-н Попандреев. Фирмата е предложила най-ниско струваща оферта.

Дотук добре с икономичността. Но оттук започват неприятностите. Защото различни подизпълнители, без ясен план и график, се движат из коридорите на болницата. Едни свалят дървените дограми, по някое време други идват и закрепват новите. После се очакват зидаро-мазачите, и то с особено нетърпение, защото зеещите руини изглеждат ужасяващо. Донякъде нещата се завършват, но не съвсем – по едно време не се знае кой ще замазва и запълва дупките. Защото: Министерството на енергетиката е изчерпало лимита на нескопосания си конкурс, Министерството на здравеопазването не отпуска пари за ремонт, а болничните ресурси за блокирани и „Пирогов” е безсилен да помогне.

На този етап всеки се спасява кой както може. Клиниката по детска хирургия, която е уникална за нашата страна и е елитно лечебно и университетско звено, не може вече цял месец да влезе в нормален ритъм! Ето ситуацията към дата 18.11.2005 г:

 
 
 

Фотосите показват лекарския кабинет, превързочната и една болнична стая на отделението по хирургия на новороденото.

Обаче, от тази дата, по инициатива на лекарите от детска хирургия в клиниката идват млади майстори, изпратени от добри хора с широко сърце. Материалите са осигурени от тях, извършената работа е приятелска услуга. Защото, все пак, нашата детска хирургия лекува безусловно всички деца – от детето на кантонера до детето на министъра. Да благодарим на инж. Младен Димитров и фирмата БГ Трейд, на инж. Георги Бонев и фирмата Биекс Лукс, на екипа на инженер Гълъбов. Да благодарим и на много родители на болни деца, които са допринесли за подобряване условията за работа на нашата детска хирургия!


Доцент д-р Огнян Бранков

   
 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com