Куклен театър

На 19.12.2005 Централен куклен театър представи пред децата постановката
„Тримата снежковци”
.

   
     
 
 
     
   
 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com