Физиология на новороденото
Изтегли като:
Изтегли файла като MicrosoftWord

Клинично хранене – същност, значение, тенденции
Изтегли като:
Изтегли файла като MicrosoftWord

Хирургична патология на предната коремна стена
Изтегли като:
Изтегли файла като MicrosoftWord

Корозивен езофагит
Изтегли като:
Изтегли файла като MicrosoftWord

Диагностични критерии при остър хирургичен корем в детската възраст
Изтегли като:
Изтегли файла като MicrosoftWord

Злокачествени новообразувания в детската възраст
Изтегли като:
Изтегли файла като MicrosoftWord

НОВО:
Вродени аномалии на белите дробове
Изтегли като:
Изтегли файла като MicrosoftWord

НОВО:
Патофизиология на шока днес
Изтегли като:
Изтегли файла като MicrosoftWord


 

 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com