Завеждащ Операционен блок
 
 
Д-р Александра Салтирова
тел.: 02/ 9154 206
 

На територията на София детска операционна е единствената по рода си, оказваща високоспециализирана анестезиологична дейност от 0 до 18 годишна възраст, подлежащи на планова и спешна гръдни, коремни, неврохирургични, травматологични и ортопедични операции. Използват се всички съвременни техники. Особено внимание се отделя на регионалните техники за интра и следоперативно обезболяване.
Средногодишно през операционните зали, или амбулаторно, преминават за анестезия 3700 деца. Извършват се повече от 2500 консултативни прегледи.
Операционният блок е съставен от 4 операционни зали. Всички нормативни изисквания са спазени. Апаратурата и съоръженията с които се борави са на съвременно ниво и технически безопасни.Материалното обурудване позволява добър интраоперативен мониторинг и прилагане на разнообразни техники.
Поради естеството на работата (пациенти от 0 до 18 години), в детска операционна са налични консумативи и инструментариум предназначени за различните възрастови групи – новородени, кърмачета, малки деца, юноши.

Екип
тел.: 02/ 9154 206

   
 
   
Д-р Румяна Андонова к.м.н.   Д-р Ваня Кисимова
научен сътрудник    
   
 
   
Д-р Даниела Гълъбова   Д-р Светла Коцева
     
   
 
     
Д-р Цветелина Спасова    
     
Д-р Ралица Недялкова
 
   
Д-р Станислава Боянова
 
   
Д-р Кремена Георгиева
 
   

 

Сестринска стая тел.: 02/ 9154 485

 

 
 
 
 
 
 

 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com