Завеждащ Реанимация
 
 
Д-р Христо Пседерски
тел.: 02/ 9154 255
 

Отделението по детска реанимация дава своя принос за подобряване качеството на детския живот. Чрез профилактична, диагностична, лечебна и рехабилитационна дейност целим реализиране на „потенциалното здраве” на обслужваните пациенти.
Реанимационното отделение е съставено от два сектора: асептичен и септичен, всеки с по четири бокса. Спазени са всички нормативни изисквания – квадратура, осветление, температура, влажност и движение на въздуха.
Високо специализираният екип и оптималното оборудване позволяват осъществяването на добра медицинска практика.
Средно годишно в отделението се лекуват около 420 деца. Това е единственото отделение, в което освен хирургично болни се лекуват и деца в коматозен статус, деца с интоксикации и педиатрични пациенти в критично състояние.


Екип
тел.: 02/ 9154 401

   
 
   
Д-р Росица Богданова   Д-р Виктор Несторов
научен сътрудник    
Д-р Георги Паунов
научен сътрудник
   
Д-р Боряна Петрова
научен сътрудник
   
Д-р Димитър Стамболиев
анестезиолог
   

 

 
 
 

 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com