Завеждащ Втора детска хирургична клиника
 
 
Професор д-р Огнян Бранков, к.м.н.
тел./факс: 02/ 952 21 37, тел.: 02/ 9154 482
 

Втора Детска хирургична клиника има 40 болнични легла и е разделена на две отделения: Отделение по хирургия на новороденото и кърмачето и Отделение по Детска гръдна хирургия.
Началник на клинаката е доц.д-р Огнян Бранков. В нея работят 14 лекари, двама Завеждащ Отделения, 4 - научни сътрудници и 7 ординатори. Те са едни от най-опитните, с най-голям хирургичен стаж и притежават отлична квалификация. Началник детско гръдно отделение е доцент д-р Минко Панов – специалист по новорожденската и гръдната хирургия. Началник на кърмаческо отделение и за деца до 3 години е гл.асистент д-р Теодор Пенушлиев.
В Клиниката се лекуват деца от 0 - 18 години с вродени аномалии на храносмилателната система, белия дроб, коремни тумори, травматични увреждания на гръдни и коремни органи, придобити заболявания на белия дроб и плеврата, тумори на медиастинума и белия дроб, корозивна стриктура на хранопровода и др.
Прилаганите диагностични, лечебни и оперативни методики, както и постигнатите резултати са на световно ниво.
Клиниката е база за обучение на студенти по медицина, специализанти и докторанти. Научните кадри вземат активно участие с научни съобщения в медицинския печат конгреси в страната и чужбина.

 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com