За хирурзите, детските хрурзи, анестезиолозите и реаниматорите ...
 
За пластичните хирурзи, ортопедите, уролозите и гинеколозите ...
 
Не дразни доктора!
 
Проблеми с шефа !!

 

   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com